Zgłoszenie gotowości do złożenia pracy magisterskiej w lutym

Lista dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie na dwa tygodnie przed wywieszeniem prac dyplomowych na wystawie, dostępna jest na stronie internetowej www.arch.pw.edu.pl w zakładce Studenci → Dyplomy → Magisterskie → plik „Szczegółowe informacje na temat procedury dyplomów magisterskich”.