Studia III stopnia

Studia doktoranckie w dyscyplinie architektura i urbanistyka będą prowadzone w Szkole Doktorskiej nr 5. Informacje na temat rekrutacji na I rok studiów znajdują się w zakładce Kandydaci na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.