Zapisy na specjalności-informacja o harmonogramie spotkań

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura.

W celu przybliżenia Państwu specyfiki zajęć oferowanych w ramach specjalności zapraszamy na serię
spotkań informacyjnych z prowadzącymi (w nawiasach podano imię i nazwisko koordynatora):

20.11.2018 r. wtorek

godz. 1515 – AiU1 Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju (prof. Sławomir Gzell, prof. Katarzyna Pluta)

godz. 1615 – A3 Architektura technologii i struktury (dr hab. arch. Anna Wierzbicka)

godz. 1715 – AW Architektura wnętrz i form przemysłowych (dr hab arch. Anna Dybczyńska) 

29.11.2018 r. czwartek

godz. 1315 – AiU2 Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia (prof. Krystyna Solarek)

4.12.2018 r. wtorek

godz. 1515 – A1 Architektura idei (prof. Ewa Kuryłowicz)

godz. 1615 – AI Architektura informacyjna (dr Krzysztof Koszewski)

6.12.2018 r. czwartek

godz. 1215 – A2 Architektura środowiska zamieszkiwania (prof. Marek Świerczyński, dr Jerzy Grochulski, dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW, dr inż. arch. Magdalena Staniszkis, prof. PW, dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki, prof. PW, dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk)

godz. 1315 – DA Dziedzictwo architektoniczne (prof. Piotr Molski, prof. Małgorzata Rozbicka)

 

Spotkania odbędą się w audytorium 103.

 

Po zakończeniu spotkań nastąpi dwuetapowa kwalifikacja na specjalności prowadzona według zasad określonych przez Radę Wydziału i dostępnych na stronie www.arch.pw.edu.pl w zakładce studia.

Pierwszy etap – rozmowy kwalifikacyjne organizowane przez specjalności – odbędzie się do 14 grudnia według harmonogramu podanego do wiadomości przez kierowników specjalności. Drugi etap – zapisy wg rankingu za pomocą systemu USOS odbędzie się w dniach 2-5 stycznia 2019.

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w drugim tygodniu stycznia 2019.