Zapisy na specjalności

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której będziecie Państwo studiowali począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku architektura.

W celu przybliżenia Państwu specyfiki zajęć oferowanych w ramach specjalności zapraszamy na serię
spotkań informacyjnych z prowadzącymi (w nawiasach podano imię i nazwisko koordynatora):

20.11.2018 r. wtorek

godz. 1515 – AiU1 Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju (prof. Sławomir Gzell, prof. Katarzyna Pluta)

godz. 1615 – A3 Architektura technologii i struktury (dr hab. Anna Wierzbicka)

godz. 1715 – AW Architektura wnętrz i form przemysłowych (prof. Anna Dybczyńska) 

 

4.12.2018 r. wtorek

godz. 1515 – A1 Architektura idei (prof. Ewa Kuryłowicz)

godz. 1615 – A2 Architektura środowiska zamieszkiwania (prof. Marek Świerczyński, dr Jerzy Grochulski)

godz. 1715 – AiU2 Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia (prof. Krystyna Solarek)

 

6.12.2018 r. czwartek

godz. 1215 – DA Dziedzictwo architektoniczne (prof. Małgorzata Rozbicka, prof. Piotr Molski)

godz. 1315 – AI Architektura informacyjna (dr Krzysztof Koszewski)

 

Spotkania odbędą się w audytorium 103.

 

Po zakończeniu spotkań nastąpi dwuetapowa kwalifikacja na specjalności prowadzona według zasad określonych przez Radę Wydziału i dostępnych na stronie www.arch.pw.edu.pl w zakładce studia.

Pierwszy etap – rozmowy kwalifikacyjne organizowane przez specjalności – odbędzie się do 14 grudnia według harmonogramu podanego do wiadomości przez kierowników specjalności. Drugi etap – zapisy wg rankingu za pomocą systemu USOS odbędzie się w dniach 2-5 stycznia 2019.

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w drugim tygodniu stycznia 2019.