Karta dyplomu - do odbioru

DYPLOMANCI STUDIA I i II STOPNIA

„KARTA DYPLOMU”

DO ODBIORU W POK. 21, OD 26.02. DO 08.03.2019 r.

 

 

KARTY NIE ZATWIERDZONE PROSZĘ ODEBRAĆ W TRYBIE PILNYM I POPRAWIONE ZWRÓCIĆ DO 08.03.2019 r.