Detroit-Międzynarodowa wymiana studentów-termin składania zgłoszeń mija 29 stycznia

DETROIT - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENTÓW

Zapraszamy studentów III roku

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2018) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.  Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.  Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny).

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 29 stycznia 2018 !

DETROIT 2018

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENCKA

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW III ROKU

 

WARUNKI KWALIFIKACJI

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2018) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.

Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.

Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny).

Liczba miejsc ograniczona ! ! !

 

W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 8 osób, w tym 4 studentów studiów stacjonarnych i 4 studentów studiów niestacjonarnych

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne we

czwartek 25.01.2018, godz. 15.00, sala 207.

 

TERMINY

Współpraca z grupą studentów amerykańskich na WAPW:

od ok. 16 lutego do 31 maja 2018.

Wyjazd polskiej grupy do Detroit: około połowy sierpnia 2018.

Powrót: grudzień 2018.

 

PROGRAM

Zajęcia w School of Architecture, University of Detroit Mercy (https://architecture.udmercy.edu)

Możliwość organizowania wyjazdów studialnych  (np. Washington DC, New York, Chicago).

 

KOSZT

Wyjazd organizowany jest na zasadach samofinansowania.

Orientacyjny koszt wynosi ok. 8700 PLN (płatne w 3 ratach).

Powyższa kwota nie obejmuje ceny biletu lotniczego i opłat wizowych (płatne dodatkowo).  

Dla zakwalifikowanych studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość ubiegania się o przesunięcie płatności za sem. letni 2017/18 do 15 lipca 2018r.

oraz o zwolnienie z opłaty czesnego za sem. zimowy 2018/2019.

 

ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe wraz z popisanym regulaminem wymiany należy składać w formie papierowej w pok. 21, w godzinach przyjęć dziekanatu.

Łukasz Lepionka (lukasz.lepionka@pw.edu.pl)

Pliki do pobrania z ze strony WAPW

 

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 29 stycznia 2018 !

 

Pliki do pobrania ze strony WAPW: