Studia Podyplomowe - Ochrona dziedzictwa

Kontakt

Kierownik Studium:

prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Sekretariat Studium:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, pokój 17 /parter/,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 22 628 06 87
tel./ fax: 22 622 41 59


O studium

Podyplomowe studia konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej mają długoletnią tradycję i dobrą markę. Kiedy w marcu 1970 roku Profesor Jan Zachwatowicz otwierał pierwsze Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków o jego potrzebie tak pisał w artykule na temat kształcenia konserwatorów i miejsca konserwacji zabytków w programie architektonicznych studiów dziennych:


"W ogólnym programie studiów konserwacja zabytków nigdy nie była traktowana jako przedmiot specjalizujący. Chodziło przede wszystkim o to, że architekt w wielu okolicznościach swej praktycznej działalności urbanistycznej lub architektonicznej często styka się z problemem zabytków; należy więc uświadomić go zawczasu co do wagi zabytków jako dorobku kultury, podstawowych zasad ich ochrony i konserwacji oraz roli zabytków i zespołów zabytkowych w kształtowaniu nowych układów przestrzennych wynikających z rozwoju miast."

("Ochrona Zabytków" 1971 nr 2, s .124)


OFERTĘ STUDIUM KIERUJEMY DO:

  1. architektów, urbanistów i konserwatorów zawodowo zainteresowanych problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego miast historycznych oraz rewaloryzacją i rewitalizacją zdegradowanych terenów miejskich - poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych,
  2. absolwentów kierunków humanistycznych zainteresowanych badaniami i dokumentacją konserwatorską dla potrzeb ochrony w zakresie: budowli, zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i miast, a także struktur chronionego krajobrazu, zespołów pałacowo-ogrodowych, cmentarzy (ochrona w planach miejscowych),
  3. pracowników administracji samorządowej, urzędów miast, instytucji kultury, turystyki; konserwatorów i opiekunów zabytków, nauczycieli i wolontariuszy działających lokalnie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, regionu,
  4. lokalnych menedżerów gospodarowania przestrzenią i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem fachowym do zarządzania historycznym dziedzictwem miast, którzy w sposób świadomy i odpowiedzialny pragną współtworzyć silne środowiska lokalne na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa.


Studium jest autorskim kursem "konserwacji urbanistycznej" (Integrated Territorial and Urban Conservation - ITUC) - pierwszym w Polsce w zakresie ochrony dziedzictwa miast poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, którego program powstał na bazie moich doświadczeń uzyskanych w Międzynarodowym Centrum Studiów Konserwatorskich ICCROM w Rzymie (International Centre of the Preservation and Restoration of Cultural Property ROME) w roku 1997 (ITUC'97).

Serdecznie zapraszam,

prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA

Kierownik Studium

Architect-urbanista, Historyk urbanistyki, Urbanista-konserwator

V-prezydent Międzynarodowego Komitetu Naukowego Miast Historycznych i Wsi - CIVVIH - ICOMOS

Prezydent podkomitetu CIVVIH - dziedzictwa Miast Europy Centralnej i wschodniej


Struktura i organizacja

Program Studium

Dla Podyplomowego Studium "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego - Miasto Historyczne" na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej został opracowany roczny program zajęć (2 semestry, 10 sesji).

  • osiem czterodniowych sesji - raz w miesiącu: od środy godz. 1115 do soboty godz. 1800 /34 godziny zajęć w sesji, łącznie ok. 270 godzin wykładów i seminariów/
  • sesja dyplomowa - egzamin i obrona pracy dyplomowej wykonanej pod opieką promotora w trakcie trwania Studium - 30 godzin /tematy prac proponują Słuchacze/
  • krajowe lub zagraniczne zajęcia fakultatywne - ok. 50 godzin /w latach ubiegłych Reszel, Malbork, Elbląg, Gdańsk, Lubeka, Frankfurt, Berlin, Praga, Florencja, Antwerpia, Paryż/

Łącznie ok. 350 godzin zajęć: wykładów, seminariów i zajęć terenowych


Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata semestralna wynosi 3500 zł.

Zajęcia Studium rozpoczynają się w październiku/listopadzie lub w lutym/marcu. Kolejne edycje Studium rozdziela przerwa trwająca 1 semestr.

Najbliższa edycja Studium: luty/marzec 2017 .

Zajęcia odbywają się w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55, w bibliotece na parterze, p.13.

Ilość Uczestników: maksymalnie 16 osób. O miejscu decyduje kolejność zgłoszeń.


Wymagania i zapisy

Kandydaci wyłącznie z dyplomem szkoły wyższej Preferencje dla osób związanych z instytucjami ochrony zabytków i dóbr kultury w Polsce, administracją samorządową, pracowniami urbanistycznymi. Studia specjalizujące dla architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, historyków sztuki, archeologów.


Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe oraz zawodowe C.V.
  • Dyplom ukończenia szkoły wyższej /odpis – nie xero/
  • Wniosek wygenerowany za pośrednictwem systemu Rekrutacja PW dostępnego na stronie rekrutacja.pw.edu.pl. Po uzupełnieniu swoich danych osobowych prosimy o wybranie studiów: Wydział Architektury /Ochrona Dziedzictwa Kulturowego - Miasto Historyczne. Wniosek opatrzony kodem kreskowym i nr Indeksu należy wydrukować i złożyć wydruk do sekretariatu p. 15 na Wydz. Architektury PW, ul. Koszykowa 55.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Studium.

Zapraszamy

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.