Praktyki


Przypominamy, że zgodnie ze standardami nauczania na kierunku architektura i urbanistyka oraz programem studiów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej obowiązują następujące praktyki:

praktyka inwentaryzacyjna, praktyka budowlana, praktyka projektowa - (ostateczne zaliczenie praktyki musi nastąpić w momencie ukończenia studiów I stopnia)

Odbycie praktyk jest obowiązkowe, z potwierdzeniem ich zaliczenia w indeksie i na listach dziekańskich.

Praktyki inwentaryzacyjne 2015

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

miejsce praktyki: Ciechanowiec (pomiary m.in. arch. drewnianej)

termin: 5 - 17 lipca 2015

prowadzący: dr inż. arch. Maria L. LEWICKA, dr inż. arch. Cezary GŁUSZEK

ilość miejsc: 30


miejsce praktyki: Warszawa/Wołomin (pomiar kamienicy i willi drewnianej)

termin: 29 czerwca - 10 lipca 2015

prowadzący: dr inż. arch. Maciej CZARNECKI, mgr inż. arch. Małgorzata MAŁCZYŃSKA

ilość miejsc: 38


Zakład Architektury Polskiej

miejsce praktyki: Iława (pomiar kościoła gotyckiego)

termin: 6 - 17 lipca 2015

prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Robert KUNKEL, dr inż. arch. Wojciech WÓŁKOWSKI

ilość miejsc: 30


Zakład Historii Architektury Powszechnej

miejsce praktyki: Warszawa (pomiary kamienic warszawskich)

termin: 1 - 15 lipca 2015

prowadzący: dr inż. arch. Agata WAGNER

ilość miejsc: 30


Zakład Projektowania i Teorii Architektury

miejsce praktyki: Warszawa

termin: 1 - 15 lipca 2015

prowadzący: mgr inż. arch. Piotr KUDELSKI

ilość miejsc: 23


Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

miejsce praktyki: Warszawa (Praga)

termin: 24 sierpnia - 5 września 2015

prowadzący: mgr Judyta WESOŁOWSKA

ilość miejsc: 24


Na praktykach, które odbywają się poza Warszawą zapewnione są bezpłatne noclegi, dojazd i wyżywienie studenci organizują we własnym zakresie. Szczegółowych informacji o poszczególnych praktykach udzielają prowadzący.


Zapisy w systemie USOS od 1 czerwca 2015 godz. 1900


ZASADY ORGANIZACJI ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

(STUDIA I STOPNIA)

Informacje ogólne

Podstawowymi formami realizacji są praktyki organizowane i przeprowadzane bezpośrednio przez nauczycieli akademickich/jednostki organizacyjne WAPW oraz praktyki wakacyjne odbywane samodzielnie przez studentów, a także praca zawodowa i działalność wolontariacka - wszystkie formy wymagają zgody Dziekana. Wydział nie zwraca kosztów odbycia praktyki (student ponosi koszt y praktyki we własnym zakresie, w tym również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Praktyki obowiązują w następującym układzie:

  1. praktyka inwentaryzacyjna - po pierwszym roku;
  2. praktyka budowlana - po drugim roku;
  3. praktyka projektowa - po trzecim roku.

Odbycie praktyk jest obowiązkowe i każdorazowo potwierdzane wpisem do indeksu oraz na listy dziekańskie.

Zamieszczamy formularz zgody na odbycie praktyk projektowych. Formularz podpisuje z upoważnienia Prodziekana ds Dydaktyki Pełnomocnik ds Praktyk dr arch. Cezary Głuszek.

Wykaz osób bezpośrednio związanych z organizacją praktyk zawodowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej:

Prodziekan d/s Studenckich:
dr arch. Monika Neff
Pełnomocnik Dziekana ds Praktyk:
dr arch. Cezary Głuszek
tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 14

Opiekunowie merytoryczni praktyk:

inwentaryzacyjnej:
prof. nzw. dr hab. arch. Robert Kunkel
tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 15

budowlanej:
dr arch. Jerzy Górski
tel. 22 234 55 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 104

projektowej:
dr arch. Cezary Głuszek
tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 14

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.